โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


About us

เกี่ยวกับเรา
DMS ISOLUTIONS
     บริษัท ดีเอ็มเอสไอโซลูชั่น พีทีอี (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2565 ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในงานบริการด้านการจ่ายยา ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ใช้บริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ

      เนื่องด้วยประสบการณ์ในด้านการพัฒนางานบริการด้านการจ่ายยา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับระบบ Automation จึงทำให้เกิดเป็นระบบจัดการยา Drug management system แบบครบวงจรขึ้นมา

       บริษัท ดีเอ็มเอสไอโซลูชั่น พีทีอี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการนำเอาระบบ Automation เข้าไปผสมผสานกับระบบการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดกระบวนการ เน้นการทำงานที่เป็นระบบ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานทุกขั้นตอน และนอกจากนี้ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา และลดระยะเวลารอคอยของผู้ใช้บริการให้น้อยลง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากโรงพยาบาลต่าง ๆ หลากหลายโรงพยาบาล