โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Gallery

บรรยากาศการทำงาน

วันที่ 3 ก.w. 67 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดูงาน ณ DMS Isolutions Office

และระบบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_4
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_10
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_15
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_19
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_22
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_23
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_27
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_29
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_33
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_37
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_68
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_73
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_83
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_92
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_95
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_102
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_118
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_129
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_138
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_147
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาภรณ์_240208_158
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 28 ม.ค. 67 โรงพยาบาลสุรินทร์ดูงาน ณ DMS Isolutions Office

และระบบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_18
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_21
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_24
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_29
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_27
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_26
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_39
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_45
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_55
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_58
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_60
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_63
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_74
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_73
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_79
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_97
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_107
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_113
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_121
LINE_ALBUM_รพ สุรินทร์_240208_132
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 27 ม.ค. 67 ติดตั้งระบบจัดยากึ่งอัตโนมัติที่โรงพยาบาลสุโขทัย
39455_0
39456_0
39447_0
39443_0
LINE_ALBUM_ติดตั้งรพ.สุโขทัย_240208_8
39439_0
39440_0
39441_0
39457_0
39458_0
LINE_ALBUM_ติดตั้งรพ.สุโขทัย_240208_1
LINE_ALBUM_ติดตั้งรพ.สุโขทัย_240208_2
LINE_ALBUM_ติดตั้งรพ.สุโขทัย_240208_3
LINE_ALBUM_ติดตั้งรพ.สุโขทัย_240208_4
39422
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 10 ต.ค. 66 โรงพยาบาลหาดใหญ่ดูงาน ระบบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_9
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_4
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_3
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_2
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_8
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_14
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_15
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_25
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_27
LINE_ALBUM_รพ.หาดใหญ่_240208_24
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 29 ส.ค. 66 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูงาน ระบบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_15
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_8
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_6
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_5
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_4
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_3
LINE_ALBUM_รพ.จุฬาลงกรณ์_240208_2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 29 ส.ค. 66 โรงพยาบาลโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาดูงาน ระบบการทำงานจริงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_1
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_2
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_3
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_11
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_12
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_13
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_14
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_15
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_16
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_17
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_18
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_19
LINE_ALBUM_รพ.พยุหลพลพยุหเสนา_240208_20
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
วันที่ 17 มี.ค. 66 ติดตั้งระบบจัดยากึ่งอัตโนมัติที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_2
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_3
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_4
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_5
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_6
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_7
LINE_ALBUM_พระนั่งเกล้า_240208_8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

DMS ISOLUTIONS

มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใส่ใจทุกปัญหา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง