โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Auto Check in

Auto Check in

เครื่องจ่ายและบันทึกข้อมูลลงตะกร้าอัตโนมัติ

        เครื่องจ่ายและบันทึกข้อมูลลงตะกร้าอัตโนมัติสำหรับนำไปจัดยา ที่สามารถพิมพ์ใบสรุป และบันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงในตะกร้าโดยอัตโนมัติ และลำเลียงตะกร้าไปยังตำแหน่งรอรับยาจากเครื่อง Auto Sorting โดยอัตโนมัติ


ระบบบันทึกข้อมูลลงตะกร้าอัตโนมัติ
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลใบสั่งยาลงตะกร้าอัตโนมัติผ่านระบบ บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด
ระบบพิมพ์ใบสรุปอัตโนมัติ
ระบบสามารถพิมพ์ใบสรุปได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยืนยันคำสั่งการใช้ยา
บรรจุตะกร้าได้มากกว่า
บรรจุตะกร้าได้มากด้วยช่องบรรจุตะกร้าขนาดใหญ่ ทำให้สามารถบรรจุตะกร้าได้ถึง 30 ใบ