โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Auto Sorting

Auto Sorting

เครื่องคัดแยกซองยาอัตโนมัติ

        เครื่องสำหรับคัดแยกซองยาที่จัดเสร็จแล้ว ลงตะกร้าอัตโนมัติ


ระบบคัดแยกอัตโนมัติ
สะดวกรวดเร็วด้วยระบบคัดแยกซองยาที่จัดเสร็จแล้วลงตะกร้าอัตโนมัติ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อยาในตะกร้าครบแล้ว
ระบบ Sensor สำหรับตรวจสอบจำนวนซองยาและสามารถแจ้งเตือนได้เมื่อยาเต็มตะกร้า
ระบบตรวจสอบข้อมูลบนซองยา
ระบบเครื่องอ่าน Barcode หรือ QR code บนซองยา ทำให้การคัดแยกมีความถูกต้องและแม่นยำขึ้น