โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Basket Holder

Basket Holder

ระบบชั้นพักตะกร้าค้างจ่าย

        ระบบชั้นวางตะกร้าสำหรับเก็บตะกร้ายาที่มีการเรียกจ่ายยาแล้วแต่ไม่มีผู้มารับยา โดยระบบชั้นจะมีการแบ่งเป็นช่อง พร้อมจอ LCD ขนาด 3.2 นิ้ว สำหรับแสดงเลขคิว


จอ LED 3.2 นิ้ว พร้อมปุ่มกด
จอ LED 3.2 นิ้ว สำหรับแสดงเลขคิวของตะกร้าที่นำมาพัก พร้อมกับปุ่มกด เพื่อยืนยันการจัดยา ซึ่งไฟ LED และหน้าจอจะดับลงเมื่อกดปุ่มยืนยัน
ง่ายต่อการค้นหาช่องพักตะกร้าที่ว่าง
ด้วยซอฟแวร์จัดการการค้นหาช่องพักตะกร้ายาที่ว่างโดยอัตโนมัติ
สะดวกกว่าด้วยระบบค้นหาตะกร้า
ด้วยซอฟแวร์ค้นหาตะกร้า ที่จะแสดงตำแหน่งของตะกร้า และเลขคิวผ่านจอ LCD และไฟ LED ของตำแหน่งที่ค้นหา