โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Kiosk

Kiosk

Kiosk สำหรับตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการคิว

        Kiosk สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดยาสำหรับผู้ป่วย ที่สามารถบอกได้ว่าขั้นตอนการจัดยาไปถึงขั้นตอนไหน และจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยอีกประมาณเท่าไหร่ ทำให้ผู้ป่วยสามารถประมาณเวลารับยาของตนเองได้


ง่ายต่อการตรวจสอบ
ใช้งานง่ายเพียงแค่สแกนบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือพิมพ์เลขคิว
ใช้งานง่ายด้วยระบบจอทัชสกรีน
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมที่มาพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ทำให้ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
ระบบพิมพ์เลขคิวและช่องรับยาอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์เลขคิวและช่องรับยาได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตรวจสอบสถานะ