โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Robot Shelf

robot shelf

ตู้พักตะกร้าสำหรับจับคู่กับ Robot

        ตู้พักตะกร้าสำหรับจับคู่กับ Robot


ระบบชั้นแบบเปิด
ระบบชั้นพักตะกร้าสำหรับเก็บตะกร้าที่รอจับคู่กับยา Robot
มีระบบนำทาง
ระบบนำทางสำหรับการบอกตำแหน่งเพื่อใช้ในการจับคู่
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว และซอฟแวร์สำหรับบริหารการจับคู่ และเครื่องอ่าน Barcode หรือ QR Code