โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Blister Pack

Smart Blister Pack

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับยากล่องและยาแผง

        เครื่องสำหรับจัดยากล่องและยาแผงแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดยาด้วย Software อัจฉริยะ ที่สามารถสั่งการการจัดยากล่องและยาแผงได้อย่างถูกต้อง แม่นยำตามจำนวนที่ต้องการ พร้อมกับระบบช่องบรรจุยาที่เป็นเศษทำให้จัดยาได้ครบ จบในเครื่องเดียว


บรรจุยาได้หลากหลาย
ช่องสำหรับบรรจุยาที่มากถึง 51 ช่อง และแต่ละช่องสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบจัดการยาที่เป็นเศษ
ระบบช่องบรรจุยาที่เป็นเศษพร้อมตัวเลขแสดงจำนวนยาเศษที่ต้องจัด
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ง่ายต่อการสั่งการ