โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Cool

Smart Cool

ตู้จัดยาอัจฉริยะสำหรับยาควบคุมอุณหภูมิ

        ตู้บรรจุยาควบคุมอุณหภูมิที่สามารถบรรจุยาได้หลากหลาย เช่น ยาฉีดชนิด vial ยาฉีดชนิด ampule ยาฉีดขนาดใหญ่ ยาฉีดชนิดแผง ยาเม็ดเปลือย ยาใช้ภายนอก ยาน้ำ เป็นต้น มาพร้อมกับระบบไฟนำทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการจัดยาอีกด้วย


ง่ายต่อการใช้งาน
มีระบบไฟนำทาง และแสดงตำแหน่งยาที่ต้องจัด โดยทำงานร่วมกับการสแกนบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด เพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการยาที่จัด
ใช้งานง่ายด้วยระบบจอทัชสกรีน
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมที่มาพร้อมกับจอทัชสกรีน ขนาด 15 นิ้ว ทำให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
ระบบควบคุมอุณหภูมิ การเก็บยาอยู่ในช่วงมาตรฐานที่ 2-8 องศาเซลเซียส และมีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิต่ำ หรือสูงกว่ามาตราฐาน