โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Locker

Smart Locker

ตู้พักสำหรับยาที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

        ตู้พักสำหรับจัดเก็บยาที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการติดต่อรับของเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย


ประตู เปิด-ปิด
มีประตูสำหรับเปิด-ปิด แต่ละช่องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง สามารถสั่งเปิดตู้ได้ด้วยระบบสแกน QR Code ประจำตัวผู้ใช้งานหรือ สั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ประจำตู้
ระบบบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง
สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ระบุเวลา มีระบบแจ้งเตือน ไปยังหอผู้ป่วย เมื่อมียานำเข้าตู้ประจำหอผู้ป่วย และสามารถตรวจสอบสถานะย้อนหลังได้
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ง่ายต่อการสั่งการ และซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการยาและเครื่องอ่าน Barcode หรือ QR Code ทั้ง 2 ด้าน เพื่อควบคุมการทำงานของตู้