โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Medical Supplies

Smart Medical Supplies

สถานีเก็บและจัดเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยากึ่งอัตโนมัติ

        ระบบตู้บรรจุเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาแสดงตำแหน่งสำหรับจัดมือ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยระบบจะแสดง ตำแหน่งของเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ผ่านไฟ LED ที่ติดอยู่กับตำแหน่งเวชภัณฑ์


ไฟ LED พร้อมปุ่มกด
ไฟ LED สำหรับแสดงตำแหน่งยาพร้อมกับปุ่มกด เพื่อยืนยันการจัดยา ซึ่งไฟ LED จะดับลงเมื่อกดปุ่มยืนยัน
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ง่ายต่อการสั่งการ
ระบบบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง
ระบบ Identify ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้งาน และสามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังได้