โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Safe

Smart Safe

ระบบจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์

        ระบบตู้จัดเก็บ High Alert Drugs และยาควบคุมพิเศษ เป็นระบบที่ใช้สำหรับกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงและยาที่ต้องการควบคุม การเข้าถึง โดยใช้การทำงานของระบบเปิด-ปิด ล็อคอัตโนมัติผ่านระบบ โปรแกรมสั่งการพร้อมระบบป้องกันการหนีบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารจัดการยา


ประตู เปิด-ปิด อัตโนมัติ
ปลอดภัยด้วยประตูระบบล็อคไฟฟ้า
ระบบจัดเก็บยา
ระบบจัดเก็บยา สามารถบรรจุยาได้หลากหลายด้วยช่องจัดเก็บยาที่มากถึง 50 ช่อง
ระบบบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง
ระบบ Identify ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้งาน และสามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังได้