โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Shelf Hybrid

smart shelf hybrid

สถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติแบบ Hybrid

        ระบบตู้บรรจุยาแสดงตำแหน่งสำหรับยาจัดมือ และระบบจ่ายอัตโนมัติสำหรับยากล่องหรือยาแผง มาพร้อมกับไฟ LED ประจำตำแหน่ง ทุกช่อง สำหรับแสดงตำแหน่งของยา และมีปุ่มยืนยันประจำทุกช่อง โดยช่องบรรจุยาแต่ละช่อง จะมีไฟ LED ประจำตำแหน่ง 4 ดวง พร้อมปุ่มกดยืนยัน


ไฟ LED พร้อมปุ่มกด
ไฟ LED สำหรับแสดงตำแหน่งยาพร้อมกับปุ่มกด เพื่อยืนยันการจัดยา ซึ่งไฟ LED จะดับลงเมื่อกดปุ่มยืนยัน
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ง่ายต่อการสั่งการ
ระบบบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง
ระบบ Identify ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้งาน และสามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังได้