โทร. 02 529 1519

119/228 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เปิด: จันทร์-เสาร์ 08:00 – 17:00


Smart Shelf

SMART SHELF

สถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ

        ระบบตู้บรรจุยาแสดงข้อมูลสำหรับจัดมือ เพื่อควมถูกต้องและรวดเร็วในการจัดยา โดยระบบจะแสดงผล ตำแหน่งของยา ผ่านไฟ LED ที่ติดอยู่กับตำแหน่งยาแต่ละรายการ และมีปุ่มยันยันประจำทุกช่อง โดยช่องบรรจุยาแต่ละช่อง จะมีไฟ LED ประจำตำแหน่ง 4 ดวง พร้อมปุ่มกดยืนยัน


ไฟ LED พร้อมปุ่มกด
ไฟ LED สำหรับแสดงตำแหน่งยาพร้อมกับปุ่มกด เพื่อยืนยันการจัดยา ซึ่งไฟ LED จะดับลงเมื่อกดปุ่มยืนยัน
ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบจอทัชสกรีน
สะดวกต่อการใช้งานด้วยจอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว ง่ายต่อการสั่งการ
ระบบบันทึกและตรวจสอบการเข้าใช้งานย้อนหลัง
ระบบ Identify ผู้ใช้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้งาน และสามารถเรียกดูบันทึกย้อนหลังได้
        ระบบตู้บรรจุยาแสดงข้อมูลสำหรับจัดมือ เพื่อควมถูกต้องและรวดเร็วในการจัดยา โดยระบบจะแสดงผล ตำแหน่งของยา ผ่านไฟ LED ที่ติดอยู่กับตำแหน่งยาแต่ละรายการ และมีปุ่มยันยันประจำทุกช่อง โดยช่องบรรจุยาแต่ละช่อง จะมีไฟ LED ประจำตำแหน่ง 4 ดวง พร้อมปุ่มกดยืนยัน


ไฟ LED พร้อมปุ่มกด
ไฟ LED สำหรับแสดงตำแหน่งยาพร้อมกับปุ่มกด เพื่อยืนยันการจัดยา ซึ่งไฟ LED จะดับลงเมื่อกดปุ่มยืนยัน